Felle kritiek op plannen Duinpolderweg | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
De bollenvelden bij Hillegom-noord. | Foto: pr
De bollenvelden bij Hillegom-noord. | Foto: pr (Foto: pr)
duinpolderweg

Felle kritiek op plannen Duinpolderweg

Regio ♦ Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) wil geen Duinpolderweg in het poldergebied tussen Hillegom en Bennebroek. De regionale erfgoedorganisatie pleit ervoor alleen de Weerlaan naar het oosten door te trekken, zodat de bollen- en weidelandschappen ten noorden van Hillegom gespaard blijven.


Dat schrijft het bestuur van het CultuurHistorisch Genootschap in een brief aan de gemeente Hillegom, die ook verzonden is naar de provincies en de andere Bollenstreek-gemeenten. Het CHG begrijpt dat Hillegom tegen het voorkeurstracé door het bedrijventerrein Horstendaal en de Weerlanerpolder is. Ook het CHG wijst de vernietiging van bedrijven en mooie villa's langs de Weeresteinstraat af.
De gemeenten pleiten nu voor de Middenvariant, die direct ten noorden van de Oosteindervaart zou moeten komen. Die variant is uit oogpunt van landschap en cultuurhistorie echter veel slechter, aldus het CHG. De authentieke Oosteinderpolder is in cultuurhistorisch opzicht waardevol omdat die niet is ingericht als recreatiegebied. Het middeleeuwse slagenlandschap en het slotenpatroon zijn nog nagenoeg volledig intact. Dit in tegenstelling tot de Weerlanerpolder, waar het agrarisch landschap als natuur- en recreatiegebied is ingericht.
De regionale organisatie voor landschap en erfgoed van de Bollenstreek pleit ervoor de variant NOG Beter 2.0 een serieuze kans te geven. "Maak gebruik van de bestaande Weerlaan en sluit die aan op de N205 door middel van een tunnel onder de Ringvaart."
Het CHG wil geen reservering voor een weg vanaf de N208 naar de N206: "Elke wegverbinding ten westen van de N208 maakt de weg vrij voor verstedelijking: de Bollenstad dus! Dat willen we persé niet. Het wereldwijd unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek zal verdwijnen. Wij verzoeken u standvastig te blijven in uw afwijzing van de doortrekking en geen reservering op te nemen (paard van Troje). Laat de Duinpolderweg niet de startbaan voor de verstedelijking zijn en geef de Bollenstad geen kans!", aldus het CHG.<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>