Logo dehillegommer.nl
Kort nieuws

Meer bekendheid over hoogbegaafdheid is nodig

In het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid, organiseerde kinderclub Brainstorm dinsdag 14 maart een lezing door GZ-Psycholoog Annemiek Kinds. De zaal van Solution was gevuld  63 belangstellende ouders en beroepskrachten. De actieve groep ouders van Brainstorm liep rond om iedereen te woord te staan. Hint Nederland, overkoepelende organisatie voor hoogbegaafdheid, was aanwezig met extra informatie.

De avond werd geopend door Marjanne van Dijk, oprichtster van Brainstorm kinderclub. Deze club organiseert tweewekelijks speelochtenden op zaterdag tussen 10 en 12 uur in de even weken voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Ook is er elke eerste vrijdag van de maand een ouderavond in het Pluspunt, waar ouders terecht kunnen met vragen of een luisterend oor.

Voor de pauze gaf Annemiek Kinds een introductie op kenmerken van hoogbegaafdheid, anders dan alleen de hoge IQ-score. Vroege ontwikkeling, Hoog gevoeligheid, andere prikkelverwerking, faalangst en creativiteit zijn onder andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen.  Hoogbegaafde kinderen worden vaak niet onderkend, omdat het gedrag verdacht veel lijkt op dat van kinderen met ADD, ADHD of autisme. Vaak ten onrechte wordt zo'n label geplakt.

Na de pauze was er ruimte voor vragen. Hier werd rijkelijk gebruik van gemaakt. Na een afwachtend begin, kwam de zaal goed los en is ook onderling door de aanwezigen informatie gedeeld. Na afloop werd nog lang nagepraat.  Al met al een informatieve, geslaagde avond.

Voor meer informatie en vragen:

kinderclubbrainstorm@hintnzh.nl

Meer berichten