Logo dehillegommer.nl
Foto: enjoil.nl
Kort nieuws

Ontmoetingsplek Autisme in Duin- en Bollenstreek

De mantelzorgorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek organiseren in 2017 samen met een groep ervaringsdeskundigen, de MEE ZHN, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Nederlandse Vereniging Autisme regio Zuid-Holland ontmoetingsbijeenkomsten Autisme.

Bijna 2 procent van de bevolking heeft autisme. Onder de vele mantelzorgers in onze regio is er daarom ook een groep die mantelzorg verleent aan mensen met autisme. Bij deze mantelzorgers en bij mensen met autisme leeft de vraag naar meer informatie over autisme en mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten. Het doel van de themabijeenkomsten ligt vooral op het elkaar ontmoeten, maar ook om bekendheid over autisme te vergroten. Het streven is om acceptatie en integratie van mensen met autisme te vergroten en de verbinding te leggen tussen mantelzorgers en hun netwerk. In vijf gemeenten uit de Duin- en Bollensteek worden roulerend de bijeenkomsten georganiseerd en iedere bijeenkomst heeft een apart thema.

Planning 2017

30 maart: gemeentehuis Noordwijkerhout - Vlak na de diagnose Autisme, hoe nu verder?;

18 mei: De Beukenhof, Eikenlaan 1a, Lisse - Autisme en het belang van vroegdiagnostiek;

15 juni: Verpleeghuis Bernardus, Sassenheim - Autisme en pesten;

14 september: Wassenaarsestraat 5, Noordwijk - Autisme binnen het gezin en

19 oktober: Het Pluspunt, Henri Dunantplein 28, Hillegom - Overgang van thuis naar zelfstandig wonen.

De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.00 uur.

Vragen? Neem contact op met WelzijnsKompas H'gom-Lisse, via info@welzijnskompas.nl of bel: 0252-757100 (tussen 9.00 en 12.30 uur).

Meer berichten